- Liptovský Mikuláš - mesto v blízkosti penziónu a apartmánov Limba***

Liptovský Mikuláš

Liptovský Mikuláš - mesto v blízkosti penziónu a apartmánov Limba***

Mesto Liptovský Mikuláš leží na Váhu v srdci Liptovskej kotliny asi 3 km od Liptovskej Mary, obklopený na severe Západnými a na juhu Nízkymi Tatrami. Liptovský Mikuláš je okresné mesto (31 930 obyvateľov), významné administratívne, kultúrne a priemyselné centrum Liptova, stredisko cestovného ruchu a turistiky s bohatou históriou.

Liptovom sa nazýva časť severného Slovenska. Na jeho území sa nachádza množstvo lákadiel - nádherná príroda, podzemná krása jaskýň, termálne kúpaliská, vodná nádrž Liptovská Mara, archeologické múzeum v prírode, ruiny hradov, pamiatky ľudovej architektúry, múzeá a galérie, živý folklór. Sú tu široké možnosti turistiky, vodných športov, cykloturistiky a zimných športov. Toto všetko sem každoročne priťahuje tisícky návštevníkov. S nárastom hostí sa neustále rozširujú ubytovacie kapacity, skvalitňujú reštauračné služby, vznikajú nové fitnes a squash centrá, sauny, soláriá, zábavné podniky.

 • Kostoly

  Kostol sv. Mikuláša, Liptovský Mikuláš

  Rímsko-katolícky kostol sv. Mikuláša je najstaršou stavebnou pamiatkou v meste Liptovský Mikuláš a najväčšou ranogotickou stavbou v Liptove. Postavený bol ako farský kostol mimo sídlisk pre obyvateľov niekoľkých susedných dedín Vrbicu, Okoličné, Ploštín, Palúdzku a Bobrovec. Stojí na mieste staršieho slovanského pohrebiska a románskeho kostola.

   

  Evanjelický kostol, Liptovský Mikuláš

  Kostol bol postavený za vlády cisára Jozefa II. na základe jeho tzv. Tolerančného patentu v rokoch 1783 - 1785. Tolerančný chrám postavili na vtedajšom východnom okraji mesta. Toto územie už nepatrilo mikulášskym Pongrácovcom, ale neďalekej obci Vrbica.

   

  Drevený evanjelický kostol, Svätý Kríž

  Jeden z najväčších drevených stavieb v strednej Európe. Bol tam prenesený v rokoch 1974 až 1982 z Paludze. Pôdorys kostola s dĺžkou 43 m má podobu kríža, dovnútra vojde takmer 6000 návštevníkov.

  Poradíme Vám:

   

  • Navštívte drevený evanjelický kostol vo Svätom Kríži, ktorý je vybudovaný bez použitia iných ako drevených častí, vrátane klincov.
  • Zľava: deti do 140 cm a deti nad 140 cm

   

 • Historické pamiatky

  Historické pamiatky

  Rodný dom súrodencov Rázusovcov, Liptovský Mikuláš

  Rodný dom súrodencov Martina Rázusa (1888 - 1937) a Márie Rázusovej-Martákovej (1905 - 1964) bol súčasťou zástavby bývalej samostatnej obce Vrbica, od roku 1923 včlenenej do Liptovského Mikuláša. Nachádza sa v dlhom dvore na Vrbickej ulici a je najstaršou časťou komplexu budov - troch vzájomne prepojených, pôvodne samostatných domov a hospodárskych stavieb. Dom bol postavený v osemdesiatych rokoch 19. storočia rodičmi súrodencov Rázusovcov.

   

  Rodný dom Aurela Stodolu, Liptovský Mikuláš

  Od roku 1959 je na tomto dome umiestnená pamätná tabuľa venovaná vedcovi prof. Dr. Ing. Aurelovi Stodolovi (1859 - 1942). V skutočnosti nejde o pôvodný rodný dom tohto svetoznámeho fyzika. Narodil sa i so svojimi ďalšími tromi bratmi v dome o uličku východnejšie. Obytný dom, na ktorom je tabuľa, spolu s fabrickými budovy za ním boli postavené až po veľkom požiari v meste roku 1883. Na projektoch sa podieľal aj mladý inžinier Aurel Stodola. Modernú fabriku postavili pre rodinnú garbiarsku firmu Kováč-Stodola, známu aj za hranicami Uhorska.

   

  Stará evanjelická fara, Liptovský Mikuláš

  Fara bola postavená o niečo neskôr ako kostol. Zaslúžil sa o to jej prvý obyvateľ ev. farár Emerich Berzevický, ktorý prvýkrát do nej vstúpil 24. júna 1788. V 19. storočí sa evanjelická fara stala strediskom národného života v meste.

   

  Synagóga

  Židovská synagóga v Liptovskom Mikuláši bola sprístupnená v roku 1994 a stojí na mieste staršej synagógy, ktorá roku 1878 vyhorela. Je majetkom Ústredia židovských náboženských obcí, spravuje ju Múzeum Janka Kráľa. Priestory sa využívajú na krátkodobé výstavy a príležitostné koncerty.

   

  Múzeum Janka Kráľa

  Múzeum Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši bolo založené v r. 1955 ako Okresné vlastivedné múzeum pomenované po mikulášskom rodákovi, básnikovi Jankovi Kráľovi. Sídlom múzea sa stala Illéšházyovská kúria, prvý župný dom, neskôr známy aj ako Seligovský dom, v ktorom pravdepodobne súdili ľudového hrdinu zbojníka Jura Jánošíka. Latinský text o zakúpení budovy župou sa nachádza na tabuli v podchode múzea. Prvý riaditeľ múzea JUDr. Martin Martinček bol poverený vedením prípravných prác vznikajúceho Literárnohistorického múzea Janka Kráľa. To sa podarilo, po rôznych peripetiách, otvoriť v roku 1961.

  Múzeum Janka Kráľa v súčasnosti skúma, dokumentuje, uchováva, ochraňuje a prezentuje zbierky - fondy historického, etnografického, umeleckého charakteru, ktoré súvisia s vývojom Liptovského Mikuláša a literátmi Liptova. Múzeum taktiež dokumentuje súdobé dianie v meste pre potreby kroniky mesta.

  Poradíme Vám:

   

  • Zimný štadión v Liptovskom Mikuláši umožňuje navštíviť hokejové stretnutie, resp. v určené dni verejné korčuľovanie.
  • Krytá plaváreň je ako stvorená pre plavcov ale aj neplavcov, pre ktorých tam je plavecká škola. V budove krytej plavárne sa tiež nachádza verejnosti prístupná telocvičňa, posilňovňa, a biliard.
  • V objekte „papuča“ na sídlisku Nábrežie je herňa s kolkárskou dráhou, šípkami, biliardom, stolným futbalom a hernými automatmi.

   

 • Šport

  Vyhliadkové lety a pozorovacie lety Heliport Liptov

   

  Vstupné:

   

  • 8 minút (3 osoby) 100 €
  • 10 minút (3 osoby) 130 €
  • 20 minút (3 osoby) 255 €

   

   

  Balónové lietanie 


  - trvanie 30 min. až 1,5 hod.

  - minimálny počet osôb je 2 

   

  Vstupné:

   

  • vyhliadkový let pre 1 osobu  180 €
  • excluzívny let balónom pre 1 osobu 400 €

   

  Jazda na koni, Liptovský Mikuláš


  - jazda pre 1 osobu so sprievodcom - 15 €

  - výlet na koči pre 4 až 5 osôb - 50 €

   

  Squash


  - otvorené denne od 9:00 - 21:00

  - cena: od 5,80 €/hod.