- Turistika v okolí penziónu a apartmánov Limba***

Turistika

Turistika v okolí penziónu a apartmánov Limba***
 • Cykloturistika

  Cykloturistika

  Liptov ponúka optimálne podmienky pre vyznávačov cestnej cyklistiky, nakoľko cez región Liptov vedie diaľnica od Ivachnovej až po Važec, takže ostatné cesty sú s menšou hustotou premávky ako stvorené pre tento šport. Obľúbené sú trasy okolo Liptovskej Mary, cez Čiernovažskú dolinu či Demänovskú dolinu a množstvo turistov kombinuje pešiu turistiku s výletom na bicykloch. Hlavne v poslednom čase sa rozrástli rady vyznávačov horských bicyklov.

  Poradíme Vám:

   

  • Na všetkých cestách treba dodržiavať pravidlá cestnej premávky, na niektorých miestach sa môžete stretnúť s cykloturistickými značkami.
  • Kvalita značkovania je rôzna.
  • Mnohé cykloturistické trasy majú charakter okruhov, t. j. začínajú a končia na tom istom mieste.

   

 • Penzión Limba - Pavčina Lehota

  Trasu nastúpite pri penzióne Limba pokračujete hlavnou cestou smerom do doliny asi 500 m, potom odbočíte za mostíkom vpravo, hore kopcom po štrkovitom teréne. Dostanete sa do chatovej oblasti, ktorou vedie poľná cesta. V polovici cesty odbočíte vľavo popod les a dostanete sa až do obce Pavčina Lehota. Asfaltovou cestou sa vrátite z obce ku križovatke a doprava k penzionu Limba.

  Poradíme Vám:

  • Cyklotrasa Penzión Limba – Pavčina Lehota je najnenáročnejšia trasa vhodná pre rodinu s menšími deťmi.
  • Dĺžka cca 4 km.

 • Pavčina Lehota - Lazisko

  Trasu nastúpite pri penzióne Limba, pokračujete hlavnou cestou smerom dole do obce Pavčina Lehota, prejdete obcou k družstvu a dostanete sa na poľnú cestu poza družstvo cez vŕšok do obce Lazisko. Vydáte sa smerom hore obcou na jej koniec, kde sa nachádza drevený artikulárny kostol. Ide o ľahký poľný terén kombinovaný s asfaltovou cestou. Späť sa vrátite tou istou trasou.

  Poradíme Vám:

  • Jedná sa o stredne náročnú trasu, odporúčame skôr za suchého počasia pre lepšiu prejazdnosť poľným terénom.
  • Dĺžka cca 7 km.

 • Pavčina Lehota - Lazisko - dolina Mošnica

  Trasu nastúpite pri penzióne Limba, pokračujete hlavnou cestou do obce Pavčina Lehota k družstvu, tam nastúpite na poľnú cestu cez vŕšok do obce Lazisko. V závere obce sa nachádza drevený artikulárny kostol, pokračujete ďalej z Laziska asfaltovou cestou do doliny Mošnica. Je to vápencová tiesňava, nachádza sa tu neprístupná Mošnická jaskyňa, cyklotrasa obchádza vrch Siná, ktorý je dominantou doliny. Trasa nie je frekventovaná, je tu zákaz vjazdu motorovým vozidlám, pekná príroda a čistý vzduch, len mierne stúpanie. Prídete až do záveru doliny, kde sa nachádza rampa. Po tej istej trase sa vraciate späť.

  Poradíme Vám:

  • Jedná sa o stredne náročnú trasu, kvôli úseku poľnej cesty do Laziska je táto trasa vhodná najmä za suchého počasia.
  • Dĺžka cca 14 km.

 • Lazisko - Dúbrava - Ľubeľa

  Trasu nastúpite pri penzióne Limba, pokračujete hlavnou cestou do obce Pavčina Lehota k družstvu, tam nastúpite na poľnú cestu cez vŕšok do obce Lazisko. Cez chatovú oblasť prejdete do obce Dúbrava. Asi v strede obce sa nachádza odbočka vpravo úzkou asfaltovou poľnohospodárskou cestou k cintorínu - vŕšok Šura. Odtiaľ hlavnou cestou č. 18 do obce Lazisko a poľnou cestou späť do Pavčinej Lehoty. Trasa má dĺžku cca 20 km.

  Poradíme Vám:

  • Jedná sa o náročnejšiu trasu hlavne na vzdialenosti, odporúčame pre cyklistov s dobrou kondíciou.
  • Dĺžka cca 14 km.

 • Ploštín - Iľanovo - Iľanovská dolina

  Trasu nastúpite pri penzióne Limba, zídete cca 150 m nadol a prejdete areálom autocampingu pri hoteli Bystrina. Tu nastúpite na poľnú cestu cez kopec okolo vŕšku Rohačka a zídete do obce Iľanovo. Na konci obce sa nachádza vstup do Iľanovskej doliny dlhej 5 km. Vedie tu asfaltová úzka cesta celou dolinou, okolo malej priehrady sa miernym stúpaním dostanete až do jej záveru. Cesta späť po tej istej trase.

  Poradíme Vám:

  • Jedná sa o náročnejšiu trasu, hlavne jej nástup po vŕšok Rohačka je pomerne náročný na kondíciu.
  • Strieda sa tu trávnatý terén s asfaltovou komunikáciou.
  • Dĺžka trasy cca 20 km.

 • Ploštín - Iľanovo - Závažná Poruba - Opalisko

  Trasu nastúpite pri penzióne Limba, zídete cca 150 m nadol a prejdete areálom autocampingu pri hoteli Bystrina. Tu nastúpite na poľnú cestu cez kopec okolo vŕšku Rohačka a zídete do obce Ploštín popri družstve. Asi v strede obce pri kultúrnom dome odbočíte vpravo a nastúpite na asfaltovú poľnohospodársku cestu do obce Iľanovo a odtiaľ ďalej do obce Závažná Poruba. Vyjdete na konci obce a miernym stúpaním sa dostanete do lyžiarskeho centra Opalisko. Asfaltovou prístupovou cestou sa dostanete až k hotelu Jaslovské Bohunice. Tu sa môžete občerstviť a tou istou trasou sa vrátite späť.

  Poradíme Vám:

  • Trasa je pomerne náročná so striedavým terénom, je vhodná ako poldenný až celodenný výlet.
  • Dĺžka trasy cca 30 km.

 • Liptovský Mikuláš - Okoličné - Uhorská Ves - L. Ján

  Trasu nastúpite pri penzióne Limba, odtiaľ hlavnou cestou do Liptovského Mikuláša, prejdete mestom v smere na Liptovský Hrádok, 2 km od konca mesta LM na križovatke vpravo, cez obec Uhorská Ves a popod autostrádu vstúpite do obce Liptovský Ján, po vstupe do obce odbočte na prvej odbočke vľavo a dostanete sa do starej časti Liptovského Jána, prejdete úzkymi uličkami až ku prameňu Rudolf, tu sa môžete napiť minerálnej vody. Pokračujete 150 m ďalej k termálnemu kúpalisku, ďalej pokračujete asfaltovou cestou do Jánskej doliny dlhej 18 km. Po skončení asfaltového povrchu návrat alebo pre zdatných pokračovanie smer Ďumbier.

  Poradíme Vám:

   

  • Trasa nie je vhodná pre deti na vlastnom bicykli nakoľko jej časť vedie frekventovanou cestou.
  • Celková dĺžka 38 km.

   

 • L. Mikuláš - Smrečany - Veterná Poruba - Žiarska dolina

  Trasu nastúpite pri penzióne Limba, odtiaľ hlavnou cestou do L. Mikuláša 5 km, smer kopec Háje, železničné priecestie, začiatok náročného 2 km stúpania na vrchole vyhliadkové miesto a pamätník SNP, 500 m pod vrcholom vľavo drsnou asfaltovou cestou 1,5 km do obce Smrečany, v obci pri nákupnom stredisku odbočiť vpravo na drsný asfaltový povrch, stúpanie 2 km do obce Veterná Poruba od križovatky stúpanie poľnou cestou smer Západné Tatry, v lese križovatka s asfaltovou cestou v dĺžke 1,2 km do ústia do obce Žiarskej doliny, odtiaľ možnosť pokračovať tiahlym stúpaním v dĺžke 5 km asfaltovou cestou až po Žiarsku chatu. Pre menej zdatných návrat od ústia do obce Žiar, návšteva salaša so špecialitami z ovčieho syra, Smrečany, Podbreziny, Liptovský Mikuláš, Demänovská dolina.

  Poradíme Vám:

   

  • Trasa je náročná na vzdialenosť, plánujte ju ako celodennú trasu.
  • Dĺžka trasy 40 km.

   

 • L. Mikuláš - Okoličné - Liptovský Hrádok - Kráľova Lehota - Čierny Váh

  Trasu nastúpite pri penzióne Limba, odtiaľ hlavnou cestou do Liptovského Mikuláša 5 km, po hlavnej komunikácii cca 10 km, za nadjazdom v Liptovskom Hrádku odbočiť smer Poprad po ceste možnosť pozrieť hámor Liptovská Maša 12 km križovatka vpravo smer horský prechod Čertovica - Banská Bystrica, 100 km za križovatkou odbočiť vľavo popod železničný podjazd do obce Kráľova Lehota, ďalej 18 km smer Svarín okolo konskej farmy Gaburovci (možnosť občerstvenia), nástup po asfaltovej ceste stúpaním podľa značenia k vodnému dielu Čierny Váh.

  Poradíme Vám:

   

  • Trasa je náročná na vzdialenosť, plánujte ju ako celodenný výlet, nádherná scenéria.
  • Dĺžka trasy 46 km.

   

 • L. Mikuláš - Ondrašová - L. Trnovec - L. Matiašovce

  Trasu nastúpite pri penzióne Limba, odtiaľ hlavnou cestou do Liptovského Mikuláša 5 km, po hlavnej komunikácii smer Liptovský Trnovec pozdĺž vodnej nádrže Liptovská Mara, v obci L. Trnovec odbočte vpravo, vojdite do obce, až do jej konca pri družstve stúpanie do mierneho vŕšku asfaltovou poľnohospodárskou cestou 3 km popod les po hlavnú cestu do L. Matiašoviec, odbočte vpravo do obce cestou návšteva kostola sv. Ladislava, späť po hlavnej komunikácii popri obci Liptovská Sielnica po križovatku 3 km, odbočte vľavo a pozdĺž brehov jazera do Liptovského Trnovca, cestou návšteva Aquaparku, klesanie do Liptovský Mikuláša a 5 km hlavnou komunikáciou k penziónu Limba.

  Poradíme Vám:

  Trasa je vhodná pre zdatných cykloturistov, plánujte ju ako celodennú.

  Celková dĺžka trasy 50 km.

 • Okolo Liptovskej Mary

  Trasu nastúpite pri penzióne Limba, odtiaľ hlavnou cestou do Liptovského Mikuláša 5 km, potom nástup na cestu č. 18 s kvalitným asfaltovým povrchom a malou frekvenciou dopravy. Po 18 km sa prechádza nadjazdom ponad autostrádu do obce Bešeňová, tu možnosť návštevy termálneho kúpaliska, pokračuje sa nadjazdom ponad železničnú trať popri prírodných vyvieračkách min. vody, ďalej sa míňa obec Potok a začína stúpanie v dĺžke 1,5 km, ktoré je najprudšie na tomto okruhu, z vrcholu je výhľad na Liptovskú Maru, odtiaľ plynulé klesanie až po vodnú nádrž a 20 km zvlneného terénu po Liptovský Trnovec, možnosť návštevy Aquaparku alebo pokračovanie do Liptovského Mikuláša a 5 km k penziónu Limba.

  Poradíme Vám:

   

  • Trasa je náročná na kondíciu, vhodná pre zdatných cykloturistov, plánujte ju ako celodennú.
  • Dĺžka trasy 50 km.

   

 • L. Mikuláš - Bobrovecká vápenica - L. Matiašovce - L. Sielnica

  Trasu nastúpite pri penzióne Limba, odtiaľ hlavnou cestou 5 km do Liptovského Mikuláša, ďalej pokračujete miestnou komunikáciou do miestnej časti Ondrašová smer obec Bobrovec 6 km, za obcou zmena terénu na úzku asfaltovú cestu a vstup do Bobroveckej doliny, nádherná príroda a výhľad, mierne stúpanie 2 km až prídete k chatovej oblasti, tu vľavo miernym stúpaním ku kameňolomu, nasleduje lesný úsek v dĺžke 2,5 km potom klesanie do obce L. Matiašovce, križovatka vľavo popri obci L. Sielnica príchod k hlavnej cestnej komunikácie, križovatka vľavo smer L. Trnovec cca 10 km a brehom L. Mary príchod do L. Mikuláša, 5 km po penzión Limba.

  Poradíme Vám:

   

  • Aj keď je trasa náročná, patrí k najkrajším trasám v okolí Liptovskej Mary, pre rozmanitosť terénu vhodná pri suchom počasí.
  • Dĺžka trasy 30 km.

   

 • Pešia turistika

  Pešia turistika

  Ak sa v regióne Liptov vydáte na akúkoľvek svetovú stranu narazíme na príťažlivú horskú krajinu. Aj pešia turistika môže byť vhodným relaxom. Väčšina peších túr prechádza cez národné parky, krajinné oblasti a chránené územia. Tak Liptov ponúka nielen minerálne pramene, ale i hory. Trasy sú dobre značené žltou, zelenou, červenou a modrou farbou.

 • Prosiecka dolina

  Prosiecka dolina

  Nástup túry Prosiecka dolina je na konci obce Prosiek, cca 20 km od penziónu Limba. Tu odstavíte svoje auto. Vstup do doliny začína tiesňavou, prekročíte tok riečky Prosiečanky a ďalej pokračujete náučným chodníkom vyschnutým korytom asi v dĺžke 4 km. Zhruba po 2 hodinách stúpania prídete k vodopádu a ďalej pokračujete 1 km rebríkmi k vrchu Prosečné. Odtiaľ môžete zísť do obce Huty.

  Poradíme Vám:

  • Vrátiť sa môžete len tým istým smerom, inak sa nedostanete k svojmu autu, v jarných mesiacoch môže byť problém prekročiť riečku Prosiečanku, vtedy si treba zobuť topánky.
  • Túto turistickú trasu zvládnu aj menšie deti, plánujte ju ako celodenný výlet.

 • Kvačianska dolina

  Kvačianska dolina

  Vstup do doliny je v závere obce Liptovské Kvačany, vzdialenej cca 20 km od penziónu Limba. Tu odstavíte svoje auto a pokračujete asfaltovou cestou hore Kvačianskou dolinou ponad kaňon riečky Kvačianky. Cesta vedie prevažne listnatým lesom a na niektorých miestach je možnosť výhľadu do kaňonu pod Vami. Asi po 2 hod. prídete na rázcestie ku Kvačianskym mlynom. Je to technický unikát z 19.storočia. Tu máte možnosť oddychu, prehliadky a pokračovať môžete do obce Huty.

  Poradíme Vám:

   

  • Vrátiť sa dá len tým smerom, ktorým ste prišli, inak sa nedostanete k svojmu autu.
  • Trasa je fyzicky nenáročná, pri pomalom tempe ju zvládnu deti i starší ľudia.
  • Celou dolinou vedie asfaltka - nepotrebujete špeciálnu obuv.

   

 • Žiarska dolina

  Žiarska dolina

  K vstupu do doliny sa dostanete autom cez obec Smrečany a Žiar, vzdialené 10 km od penziónu Limba. V ústí doliny necháte svoje auto, môžete navštíviť salaš so špecialitami liptovskej kuchyne z ovčieho syra a ďalej pokračujete pešo miernym tiahlym stúpaním v dĺžke 5 km. Jednotlivé stanovištia vám ukazujú, koľko km vás ešte čaká. Po 4 km opustíte pásmo lesa a ukáže sa vám nádherná scenéria Západných Tatier. V závere Žiarskej doliny sa nachádza Žiarska chata, kde máte možnosť občerstvenia i nocľahu.

  Poradíme Vám:

   

  • Aj keď je trasa pomerne dlhá nie je fyzicky náročná takže ju zvládnu deti i starší ľudia.
  • Celou dolinou vedie asfaltka.

   

 • Kalameny

  Táto lokalita leží v blízkosti mesta Ružomberok vzdialená cca. 25 km od penziónu Limba. Nachádza sa tu náučný chodník k starému hradisku z 13.stor. pod názvom Liptovský Hrad - Sestrč. Dolina je zároveň miestom vyvierania minerálnych železitých prameňov. K nástupu na hrad sa dostanete autom. Odtiaľ pokračujete po značke asi 1 hod. lúkou a lesom k hradisku. Je odtiaľ nádherný výhľad na jazero Liptovská Mara a okolité obce. Zrúcaniny hradu sú čiastočne zrekonštruované. Tou istou trasou sa vrátime späť k vyvieraniu prameňov a môžete sa okúpať v prírodnej nádrži.

  Poradíme Vám:

   

  • Táto trasa je ideálna pre deti, túra je nenáročná, zaujímavá a Vaše deti ocenia možnosť kúpania.
  • Zabaľte si niečo malé so sebou, reštauráciu tu nenájdete a deti po kúpaní vyhladnú a vysmädnú.

   

 • Rohačka

  Rohačka

  Tento cieľ výletu je najbližšie od penziónu Limba iba necelé 4 km. Nástup na túru začína 150 m pod penziónom Limba za areálom autokempingu. Cesta vedie lúkou a poľom ponad obec Demänová. Po 1 hod. nenamáhavého stúpania a krásneho výhľadu na okolie sa priblížite k vrchu Rohačka s charakteristickou holou skalou na jeho vrchole. Vrch je dostupný nenáročným výstupom a na jeho úpätí sa nachádza lyžiarske stredisko. Miesto je výcvikovým priestorom paraglaidistov, pri troche šťastia môžete absolvovať zrakový kurz. Odtiaľ sa môžete prehupnúť do obce Ploštín alebo sa po tej istej trase vrátite späť.

  Poradíme Vám:

  • Ide o nenáročnú trasu, ktorú zvládnu deti i starší.
  • Môžete pozorovať pasúcu sa vysokú zver.
  • Pri ceste späť nájdete osvieženie v hoteli Bystrina.

 • Repiská

  Toto miesto leží v polovici Demänovskej doliny, vzdialené cca 6 km od penziónu Limba. Nástup začína pod hotelom Repiská vľavo, asi 500 m od zastávky autobusu. Pokračuje zvážnicou popri riečke Demänovke, tiahlym výstupom asi 2,5 hod. čiastočne lúkou a lesom. Ústi pri horskom plese Vrbické pleso pri Mikulášskej chate v závere Demänovskej doliny. Pleso je nádherným miestom na prechádzku, vedie okolo neho udržiavaný chodník s lavičkami. V jazere sa dajú pozorovať pstruhy. Tu je možnosť očerstvenia v Mikulášskej chate a pomalým klesaním asi 200 m prídete k hotelu Grand. Ak vám zostali sily, môžete si vystúpiť zjazdovkou popod kabínkovú lanovku alebo smerom k hotelu SNP nastúpiť na zjazdovku Biela púť a zostúpiť ňou k zastávke autobusu.

  Poradíme Vám:

  • Trasa je nenáročná na terén a dá sa plánovať aj ako poldenný výlet.
  • Na túto trasu je vhodné ísť autobusom, nakoľko sa nemusíte vracať tou istou trasou späť.

 • Záhradky Chopok

  Záhradky Chopok

  Lyžiarske stredisko Záhradky Chopok je od penziónu Limba vzdialené 10 km. Nástup začína za hotelom SKI. Tu môžete využiť možnosť prepravy sedačkovou lanovkou po úpätie Chopku a posledných 500 výškových metrov zdolať serpentínovým skalným chodníkom až po vrchol. Tí zdatnejší to zvládnu pešo od údolia, výstup trvá 3 hod. zjazdovkou Turistická lesom na medzistanicou Luková a odtiaľ pásmom kosodreviny na vrchol Chopku 2024 (m.n.m.). Čaká vás nádherný výhľad na Liptovskú Maru a lyžiarske stredisko Jasná Nízke Tatry. Návrat možný lanovkou alebo pešo.

  Poradíme Vám:

   

  • Trasa je stredne náročná, vyžaduje pomerne dobrú kondíciu.
  • POZOR: nepodceňte nadmorskú výšku, t.z. teplé oblečenie, pevná turistická obuv.

   

 • Ružomberok - Vlkolínec

  Ružomberok - Vlkolínec

  Táto turistická trasa sa nachádza 30 km od penziónu Limba. Začína v meste Ružomberok v rekreačnej oblasti Hrabovo. Tu odstavíte svoje auto a vyveziete sa kabínkovou lanovkou do údolia Malinô Brdo. Je známym lyžiarskym strediskom a zároveň pre nenáročnú pešiu turistiku. Vydáte sa vľavo od vrcholovej stanice lanovky po značenom chodníku a po 1 km sa dostanete pod vrch Sidorovo, do horskej dedinky Vlkolínec. Táto obec je živým skanzenom a patrí do zoznamu svetových pamiatok UNESCO. Pri jej prehliadke uvidíte dedinskú studňu, zvonicu, môžete navštíviť expozíciu Roľnícky dom či jednoducho obdivovať ľudovú architektúru, pastelovými farbami pomaľovaných dreveníc. Vrátite sa späť na Malinô Brdo a buď zídete lanovkou alebo pešo 25 km úzkou asfaltovou cestou lesom späť na parkovisko.

  Poradíme Vám:

   

  • Je to stredne náročná trasa vedúca väčšinou lúkou vhodná pre deti i starších ľudí.
  • Pre všetkých bude zážitkom jazda kabínkovou lanovkou.
  • Nepodceňte teplé oblečenie a pevnú obuv.